دسته بندی

تبلیغات
سخن روز
آگاهی

آگاهی

آگاهی به انگلیسی: Awareness توانایی مستقیما دانستن و ادراک کردن، برای احساس کردن، یا دارای معرفت شدن از رخدادهاست. آگاهی به طور گسترده‌تر، حالت هشیاربودن از چیزی می‌باشد.

محصولات اخیر